Optagelse forudsætter et besøg

I skal selvfølgelig have lov til at se stedet og snakke med os, der er her til hverdag. Det kan foregå på Efterskolernes Dag (sidste søndag i september) eller Efterskolernes Aften (2. onsdag i januar), eller I kan ringe til skolen og aftale en rundvisning eller booke en rundvisning her.

Vi tager et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- (Gebyret tilbagebetales ikke)

Er eleven tilmeldt lang tid før skolestart (fx indmeldt til 10. klasse mens eleven går i 7. klasse) tager vi et pladsgarantibeløb. Beløbet er kr. 1.500,- pr år hver 1.september frem til skolestart. Beløbet modregnes i 11. rate af skolebetalingen. Tilbagebetales ikke, hvis pladsen frafaldes eller opholdet ikke gennemføres.

Der skal betales et garantibeløb på kr. 3.000,- Garantibeløbet minder om et depositum i den forstand at beløbet tilbagebetales efter fuldført skoleår, modregnet evt. restancer. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis skoleåret ikke gennemføres.

Eleven skal have en Efterskolepakke (tøj, højskolesangbog mv.) på kr. 1.500,-

Skolebetalingen falder i 11 rater og afhænger af årets ugepris samt statstilskuddet.

Lav udregning her

Statstilskuddet afhænger af finansloven, hvorfor vi altid må afvente dennes vedtagelse.

Optagelsesformularen

Hvis I EFTER at have besøgt os vælger Bråskovgård, tilmelder i jer via nedenstående link.

Gå til indmeldelse

Indmeldelsesformularen er lidt invasiv 😊 Vi vil nemlig gerne klædes ordentligt på til at møde eleverne der, hvor de er. Faktisk er det en forudsætning for optagelsen, at I hjælper os til at sikre, at eleven har de bedste forudsætninger for at gennemføre efterskoleåret på en god måde, ved at I ikke tilbageholder væsentlige informationer om eleven.