Vi ved, at man sagtens kan have svært ved matematik, men være dygtig til dansk og engelsk. Derfor underviser vi niveaudelt i fagene dansk, matematik og engelsk. Dette giver os de bedste muligheder for at udfordre de elever, der skal udfordres, og arbejde mere grundigt med de elever, som har brug for dette. Eleverne på Bråskovgård Efterskole har derfor ikke en fast klasse, men i stedet et fast danskhold, matematikhold og engelskhold, som passer til deres faglige niveau. Eleverne bliver fordelt i forhold til deres standpunkt før Bråskovgård Efterskole, og en løbende evaluering sikrer, at de hurtigt kommer på det rette hold.

For alle niveauer gælder det, at undervisningen står mål med folkeskolens undervisning i henholdsvis 9. og 10 klasse.

Eksempel

Nikoline i 9. klasse er rigtig dygtig til dansk og engelsk, men har svært ved matematik. Hun går derfor på et danskhold, hvor alle de andre elever også har let ved dansk. Her lægges niveauet højt, og hun får de ekstra udfordringer, som hun har brug for.

I matematik går hun på et hold, hvor alle eleverne har svært ved matematik. Her arbejdes der mere grundigt med de basale ting, og der er flere gentagelser. Desuden er det lettere at stille de ”dumme spørgsmål”, da alle har svært ved faget.

Nej, det mener vi ikke, at vi gør. Vi oplever, at eleverne udmærket selv ved, hvad de er gode og mindre gode til. En elev, der har svært ved det boglige, er måske fantastisk til sit linjefag eller til at hjælpe kammerater, der har det svært. Vi oplever eleverne døgnet rundt, så en elev bliver ikke kun set som en, der er dårlig til dansk, da det aldrig er det fulde billede.

Det oplever vi ikke. Tværtimod ser vi, at trygheden kommer gennem oplevelsen af at være blandt ligestillede. Følelsen af at kunne slå til og være med på lige fod med de andre på holdet har enorm betydning.

Da vi ikke har specialundervisning, betyder det, at de elever, vi kan rumme, også skal kunne nå det pensum, som undervisningsministeriet kræver. Det er klart, at de kan have udfordringer. Derfor er holdstørrelsen reduceret, og vi har ofte en ekstra lærer på.

Hvor højt eller lavt niveauet på de forskellige hold er, afhænger af de elever, som kommer på holdet. Typisk bliver det dygtigste hold undervist på noget, der ligner et 1.g niveau, hvis de kan magte det.