Efterskole med madlavning

Bråskovgård Efterskole er Danmarks største efterskole – målt i udendørs areal – med hele 70 hektar land. Ud af de 70 hektar er godt 42 hektar i omdrift.

Flere linjefag er, med hver deres indgangsvinkel, involveret i driften af skolens landbrug og selvforsyningstanke, og skolens køkken bruger altid helst råvarer fra vores eget landbrug.

Landbrugslinjen har den største andel, idet de passer og driver skolens landbrug. Gastronomilinjen driver skolens gårdbutik, som sælger af landbrugets overskud, og råvarerne de bruger i undervisningen henter de ofte i vores landbrug. Jagtlinjen bidrager med vildtpleje og pasningen af vores vildtagre, og skolens jord er en væsentlig del af jagtlinjens revir. TechLab bidrager ofte med tekniske løsninger til landbruget, som fx. solcelle på hønsehuset, så hønsene får lys om aftenen.

Sølv i økologi

Samarbejdet mellem skolens køkken og Landbrugslinjen har givet os det økologiske spisemærke i Sølv.

Spisemærket i sølv betyder, at de økologiske føde- og drikkevarer udgør 60-90 % af vores samlede kost.