Vi har samlet vores værdigrundlag i disse linjer:

  • At dialogen er vigtig i fællesskabet
  • At vi opfatter alle mennesker som lige værdige
  • At elevgruppens brede sammensætning har positiv betydning for fællesskabet og den enkelte
  • At et bredt udvalg af fag tilgodeser såvel de teoretiske som de praktiske og musiske sider hos eleven
  • At traditionen er vigtig for den fælles kulturforståelse

Statistik og nøgletal

Som et led i regeringens politik om åbenhed og gennemsigtighed skal alle skoler offentliggøre nogle nøgletal og statistikker. læs mere her

Vedtægter

Undervisningsministeriet godkendte oprindeligt skolens vedtægter 18/2-1999. De aktuelt gældende vedtægter er første gang offentliggjort på skolens hjemmeside 13/5-2020. 

Vedtægterne kan findes her.