Bråskovgårds historie

Bråskovgård Efterskole blev stiftet i 1983 af lokale ildsjæle, der så store muligheder i de smukke bygninger på Bråskovvej. Visionen var fra starten, at unge mennesker kunne komme på efterskole og udvikle både “hånd og ånd”.

I august 1983 startede det første hold elever på Bråskovgård Efterskole. Fra begyndelsen var det en del af idéen at lade unge med behov for boglig støtte være på efterskole sammen med helt almindelige unge. Den idé fastholdes den dag i dag med den tilføjelse, at der siden slutfirserne også er skabt plads til elever med høretab.

I alt har vi 135 elever og godt 30 medarbejdere.

Læs mere om bygningernes historie

Det helt særlige ved Bråskovgård Efterskole er den storslåede natur. Ingen anden efterskole i landet har et så stort jordtilliggende (70 hektar), som passes af skolen selv. Dertil kommer husdyrhold af kødkvæg, slagtesvin og høns. Det er eleverne på skolens landbrugslinje, der sammen med skolens landmand, er ansvarlig for driften i det daglige.

Naturens rytme spiller ind på mange af linjefagene, og vi gør en dyd ud af at finde de forskellige linjers kontaktflader, og dermed åbne op for samarbejde på tværs af linjerne.