Så meget andet..

Udover de boglige fag, linjefag og valgfag rummer hverdagen også sangtimer, gymnastik, motion og styrke, fortælletime, rengøring, fællesmøde, kontaktgruppemøde, fritimer, måltider, lektietime/stilletime, aftenarrangementer, og så meget andet, at det næsten er umuligt at få det hele med her. Det skal opleves. Flere af tingene kan du dog læse mere om herunder.

Husmøde/kontaktgruppemøde

Eleverne mødes hver uge med deres kontaktlærer. Kontaktlæreren er forældrenes stedfortræder på efterskolen og er den primære kontakt mellem skolen og hjemmet. Kontaktgruppemødet kan indeholde punkter fra både eleverne og lærerne, og skal ses som den lille familie i det store fællesskab. Med jævne mellemrum vil der også være husgruppemøder, hvor emnerne er relateret til det at skulle bo sammen på en efterskole.

Rengøring

Udover eget værelse har hver elev også ansvaret for rengøring af et fællesområde. Det kan være et klasselokale, et toilet, opholdsstuen, at feje skolegården (dog ikke alene!) eller noget helt femte. Rengøring foregår, mens der er lærermøde, og efter lærermødet går lærerne ud og tjekker rengøringen.

Samling

Hver dag mødes vi alle i Frejas sal. Vi starter med at synge en sang fra højskolesangbogen. Herefter er der beskeder om vikarer, gæster på skolen, ændringer i undervisningen m.m. Det er enten forstanderen eller en lærer, der forestår denne del.

Lektietime/stilletime

Hver dag efter aftensmaden er der lektietime/stilletime. Når du har lektier for, kan du i lektietimen/stilletimen få hjælp til disse af aftenvagterne. Har du ikke lektier for, er lektietimen/stilletimen et rum for eftertænksomhed og ro. Efterskolelivet er krævende, og her har du roen til at bearbejde dagens indtryk. Lektietimen/stilletimen foregår på dit værelse og er obligatorisk.

Idræt og bevægelse

Selvom vi ikke er en gymnastik- og idrætsefterskole, så har vi alligevel en forventning om, at vores elever dyrker et vist minimum af motion. Derfor er der på skemaet afsat minimum en time om ugen, hvor alle får sved på panden. Indholdet kan være alt fra fodbold og lignende til yoga. Ofte er vi ude i naturen, løbende eller cyklende. Når eleverne bevæger sig på cykel eller rulleskøjter ude i trafikken i “skolens tjeneste”, er de altid iført egen cykelhjelm og sikkerhedsvest. Ved gang eller løb er de iført sikkerhedsvesten.

Gymnastik

Vi har omkring 3-8 gymnastikopvisninger. De fleste på skolen. Det er vores mål, at eleverne oplever suset ved at gå ind på gulvet og lave en gymnastikopvisning sammen, og de skal opleve glæden ved at mestre forskellige spring. Gymnastikken er for os et fællesskabsfremmende naturligt element som alle elever deltager i.

Fredagsafslutning

Når ugen er slut, mødes vi i Frejas Sal. Det er ofte elevrådet, der styrer fredagsafslutningen, og det er at sammenligne med en samling i folketinget. Vi synger desuden et par sange, gennemgår næste uges program og slutter af med at ønske hinanden god weekend.