Bråskovgård Efterskole er en selvejende institution, som har en skolekreds. Denne består bl.a. af lokale folk, tidligere elever samt forældre til forhenværende og nuværende elever. De deler en fælles interesse for skolens ve og vel og støtter herved skolens arbejde. Skolekredsen inviteres til den årlige generalforsamling, der er skolens højeste myndighed.

Her vælges syv mennesker til at udgøre skolens bestyrelse. Mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen skolens øverste myndighed. De ansætter en forstander til at varetage skolens daglige ledelse.
Har man lyst til at være medlem af skolekredsen, ansøger man om medlemskab. Det er bestyrelsen, der godkender medlemskabet. Kontingent er i øjeblikket kr. 100,00 om året.

Formand:
Axel Davidsen Jessen, Lunderskov – tlf. 60 18 16 99

Næstformand:
Henrik Smidstrup, Hedensted  – 20 23 15 18

Bestyrelsesmedlemmer:
Helene Rossing Pedersen, Øster Snede – 51 92 37 57
Lars Nyhuus Henriksen, Bryrup – 28 59 09 00
Peter Hausgaard Gregersen – 27 35 72 70
Sissel Uhrskov – 20 10 36 56
Ulrik Dige – 29 63 73 01