OSO

Både 9. kl. og 10. kl. laver OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave). OSO er obligatorisk for 10. kl., og vi har valgt også at gøre det obligatorisk for 9. kl. OSO omhandler elevens videre vej i uddannelsessystemet, og vi synes, at det er relevant for både 9. kl. og 10. kl. Derfor laver 9. kl. ikke projektopgaven, men OSO i stedet. Arbejdsformen minder meget om projektopgaven, så 9. kl. mister ikke noget, men får et væsentligt indspark i/til deres uddannelsesvejledning. Eleverne kan vælge, om de vil have karakteren fra OSO på deres afgangsbevis.

Større opgave for 10. klasserne – “Obligatorisk selvvalgt opgave”

Elever i 10. klasse skal lave en selvvalgt opgave. Den skal relatere til deres erhvervs- eller uddannelsesvalg, og eleverne har fem dage til at arbejde med den. Den 5. dag skal de fremlægge deres resultat for en gruppe kammerater og deres vejledere (lærere).

Der er mange forskellige (og fantasifulde) fremlæggelser: Power Point, drama, udstillinger, plancher, foredrag, gæstelærere osv. Hver elev får en fyldig udtalelse og en karakter for indsatsen i forbindelse med skoleårets afslutning.