Niveaudeling i de boglige fag

På Bråskovgård Efterskole underviser vi niveaudelt i fagene dansk, matematik og engelsk. Dette har vi valgt for bedst muligt at kunne give alle elever de udfordringer og den hjælp, som de har brug for.

Dette betyder i praksis, at en elev, der er dygtig til matematik, men knap så skarp i dansk, kan få ekstra udfordringer på matematikholdet og ekstra hjælp på danskholdet.  Alle niveauer sigter imod folkeskolens afgangsprøver.

Læs mere om vores niveaudelte undervisning

Se filmen om faglighed

Linjefag

Eleverne vælger enten ét helårligt eller to halvårlige linjefag. Vi har 8 fede linjer at vælge imellem.

Se vores linjefag

Sammen kæmper vi for, at eleverne når deres mål

Selvindsigt og personlig udvikling er vejen til øget selvværd. På Bråskovgård møder vi vores elever, hvor de er, og vi arbejder ud fra at integrere de stærke såvel som de “svage” elever. I linjefagene er man derfor blandet uanset køn eller færdigheder.

Vi er ca. 20 engagerede lærere, som ser og lytter til vores elever. Målet er at hjælpe dem til at reflektere og træffe valg, stille sig kritisk overfor opgaver og vurdere – og give dem lysten til fortsat at arbejde med personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi hjælper dem til at sætte realistiske mål, og sammen kæmper vi for, at de når deres mål.

Jens Henrik Ottesen, lærer på Bråskovgård Efterskole: