Nummer 2 – Stop sult

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Læs mere

Nummer 4 – Kvalitets undervisning

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Læs mere

Nummer 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Læs mere

Nummer 13 – Klima indsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Læs mere

Nummer 15 – Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Læs mere