12.2 Hvad sker der egentlig med græsplænen, når der er en heksering?

Hekseringen er faktisk svampe, der gror i en ring, og de er et godt eksempel på, hvordan man har glemt, at jordens mikrobiologi er meget mere end blot at tilføre gødning. Bakterier og især svampe har stor betydning for afgrødernes vækst og sundhed. Hvad nu, hvis vi kunne hjælpe jordens mikrobiologi til at stortrives!? Hvad ville det betyde for vores afgrøder? Det er forskning, som Landbrug er dybt involveret i sammen med udenlandske eksperter fra https://www.soilfoodweb.com/

12.3 Vi har et stort fokus på madspil, og jævnligt får eleverne dagens tal. Tallet er det samlede antal kg spildt mad, skolen har ”produceret” på en uge. Det giver os alle et konstant fokus på emnet og en løbende opmærksomhed på at nedbringe madspildet. Hvordan kan madrester genanvendes på en ordentligt og lækker måde? Hvordan kan vores landbrug genanvende den del af råvarerene, der ikke ender på spisebordet?