Bråskovgård er faglighed og dannelse!

På Bråskovgård Efterskole afslutter du 9.kl. eller 10.kl., så du kan komme velforberedt videre i uddannelsessystemet. Det er vigtigt for os, at eleverne vokser fagligt og personligt og bliver udfordret på deres eget niveau.

Uanset om du ønsker en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse er Bråskovgård Efterskole det helt rigtige springbræt.

Vi vægter den faglige uddannelse og den almene dannelse lige højt.

Elevsammensætning

Skolen henvender sig til alle unge til 9. og 10. klasse og optager 135 elever. Vi tilstræber en ligelig fordeling mellem drenge og piger. Det er en væsentlig del af skolens værdigrundlag at optage elever med vidt forskellig baggrund og skolemæssige kompetencer.  Fælles for dem alle er at de er fagligt og socialt alderssvarende.

Vi reserverer en lille del af pladserne til elever med særlige behov. Elever med særlige behov, er elever hvor vi har en særlig opmærksomhed og ekstra opbakning på plads, så de også kan gennemføre et efterskoleår på normal vis. Vi er meget bevidste om at inklusionen hovedsageligt foregår blandt eleverne, derfor har vi kun et begrænset antal pladser til elever med særlige behov.

Dannelsen af selvstændige individer

Bråskovgård Efterskole er baseret på Grundtvigs og Kolds skoletanker. Vores formål er at bidrage til elevernes menneskelige udvikling og modning, og vi tror på, at alle er lige værdige. Vi stiller krav og forventninger til hinanden, lærere og elever imellem, da det er helt grundlæggende elementer i dannelsen af de unge menneskers selvværd og selvstændighed.

Skolens brede elevsammensætning har stor positiv betydning for fællesskabet og den enkelte.
De elever, der måske har oplevet, at de er “anderledes” i de skoler, de kommer fra, får her et sted, hvor de bliver accepteret, hørt og forstået. De er ikke alene længere – der er andre ligesom dem.
Samtidig oplever eleverne at vokse som mennesker. De lærer at favne andre typer end dem selv. Det er meget givende for unge mennesker. Grupperne af unge lærer af hinanden, de accepterer hinanden, skaber venskaber på tværs og bliver rustet til “det virkelige liv” efter efterskolen.
.