Det er lige præcis profilen. Vi får groft sagt 8 stereotyper af unge mennesker ind på skolen og de skal sammen med os skabe et efterskoleår, hvor fællesskabet rummer en enorm mangfoldighed. Det kræver hjerterum og rummelighed. Her ligger en særlig dannelse som vi finder værdifuld.

Vi har plads til 130-135 elever på skolen. Vi har bevidst valgt ikke at være større, da det har betydning for det sociale liv på skolen. Eleverne er fordelt med ca 40% i 9.klasse og ca 60% i 10.klasse.

Det kan svinge lidt, men ca 50/50. Vi optager normalt ikke efter køn, idet eleverne som regel vælger linjefag meget kønsstereotypt.

Vi har ventelister i forhold til linjefagene og i forhold til støtteeleverne.

Landbrugslinjen har normalt venteliste omkring 2 år frem. Hestelinjen og TechLab omkring 1-2 år frem. Indimellem er der venteliste til Gastronomi. På de øvrige linjer er der sjældent ventelister.

Nej det synes vi ikke. Udgangspunktet for vores regler er, at efterskolefællesskabet skal fungere. Derfor udspringer stort set alle vores regler af samme indgangsvinkel til fællesskabet:

Du må ikke tage glæden fra andre!

Du kan finde mere om vores regler og retningslinjer under punktet “Regler og retningslinjer”

Vi har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik, i både 9. og 10. klasse. Niveaudelingen tager hensyn til, at eleverne i forskellig grad og afhængigt af faget, har mere eller mindre brug for lærerens støtte. Hver enkelt elev har sin egen profil, fx højt niveau i matematik, mellem niveau i dansk og lavt niveau i engelsk.

Eleverne er derfor ikke fordelt i klasser, men på hold og har ikke nødvendigvis dansk, engelsk og matematik med de samme klassekammerater.

Undervisningen på alle niveauer (også det “laveste”) sigter imod folkeskolernes afgangseksamen i henholdsvis 9. eller 10. klasse.

Vi har normalt 3 niveauer og vi blander 9. klasse og 10. klasse. Elevtallet svinger fra 18 elever på det laveste niveau til 28 elever på det højeste. Der er et 2 lærersystem på det laveste niveau.

Nej, vi har ikke specialundervisning. Vores elever er fagligt og socialt alderssvarende og vi forventer at alle elever går til afgangseksamen.

At være ordblind er en tilstand på lige fod med at have brug for briller. Så længe man kan bruge sin briller (hjælpeværktøjerne som CD-ord, IntoWords eller AppWriter) kan man sagtens være en del af undervisningen på Bråskovgård.

Ordblinde elever der kommer fra en folkeskole, vil normalt ikke kunne medbringe de værktøjer de har fået udleveret af folkeskolen. I de tilfælde søger vi om nye til jer. Kontakt kontoret og hør mere.

Efter efterskolen kan eleven bringe værktøjerne med videre i undervisningssystemet.

Man kan vælge at have et linjefag, som man så har hele året, eller man kan vælge to forskellige, hvor man så har det ene før jul og det andet efter jul. Vi kan i den forbindelse ikke love en bestemt rækkefølge på de to linjefag.

Nej, man vælger linjefag ved indmeldelsen. Det skyldes at de forskellige linjer har forskellig kapacitet i forhold til antallet af elever på linjen. Vi vil desuden gerne undgå, at vi fylder et linjefag op med elever, der hellere ville have været på et andet, og derfor håber at kunne skifte undervejs.

De fleste af linjefagene har 6 timer om ugen, 3 moduler a 2 timer. Hestelinjen har dog 8 timer, 4 moduler af 2 timer, for at få tid til både staldarbejde og ridning. Landbrugslinjen har i snit 7 timer i ugen, henholdsvis 8 og 6 timer i et rul hver anden uge.  Det er igen pasningen af dyrene der tager ekstra tid.

Der er nogle få krav ved enkelte linjefag:

Vi kan ikke rumme en nybegynder på Hestelinjen. Man skal have redet før og have en vis erfaring, ikke ekspert, men heller ikke fuldstændig uerfaren.

På Landbrugslinjen optager vi ikke elever med diagnoser og vi optager ikke elever i 9. kl.

På jagtlinjen er det en fordel at have jagttegnet inden start. Har man ikke det forventer vi at eleven tager jagttegnet hos os.

Vi informerer hovedsageligt ad elektronisk vej. På adressen www.bge.viggo.dk, kan forældrene følge med i, hvad der sker på skolen. Viggo findes også som app til telefonen. Elever og forældre får adgang ved skoleårets start. Hvis I som forældre skal have hver sin adgang, skal I have hver jeres mailadresse, men I kan også sagtens bruge samme log-in.

På Viggo kan I bl.a. følge med i jeres barns fravær. Det er også her, I kan kommunikere med personalet på skolen. Desuden lægger vi relevante informationer ud på Viggo.

Vi opfordrer jer til at ”like” vores side på Facebook og følge os på Instagram, så I kan følge med i dagligdagen og se billederne fra alle de spændende ting, vi foretager os året igennem.

Ja, der er offentlig transport til skolen. Busrute 105 kører til/fra Horsens og om søndagen kører også 205 fra Vejle til Stouby, herfra kan eleverne tage 504 til skolen. Køreplanen kan findes på www.midttrafik.dk.

Derudover har vi et samarbejde med flere lokale efterskoler og DK Bus ifht en efterskolebus der går til landets største byer.

Der er mulighed for at vaske på skolen. En vask eller tørring koster kr. 20,00 pr. stk. – der betales med kontanter. Der skal ikke medbringes vaskepulver m.m. – (automatisk sæbeindføring i maskinerne).

Skolens elever har mulighed for at komme til læge i Hornsyld (2,5 km fra skolen). Vi formidler kontakten hertil.
Bliver en elev syg eller kommer til skade under opholdet, sender vi naturligvis eleven til lægen og evt. videre til sygehuset. Vi kontakter jer forældre i de tilfælde, hvor situationen lægger op til det. Vi ringer for eksempel til forældrene, hvis vi sender en elev på skadestuen, men ikke hvis en elev tager til lægen for at blive tjekket for halsbetændelse.

Skolen har ikke et Falck abonnement. Det betyder, at transport til og fra læge/skadestue i udgangspunktet er på cykel eller gennem
forældrenes Falck abonnement. Vi kan for forældrenes regning sende eleven via taxi.

De første 2 uger bor de værelset og skal blive der. Vores erfaring er at det hjælper til at klippe navlestrengen hjem til familie og venner, hvis man ikke konstant er tilgængelig på telefonen.

Efter de to uger må eleverne have dem på sig. De skal dog i følgende situationer blive på værelset, i tasken eller lommen og må ikke forstyrre dig (eller andre):

 • i al undervisning
 • ved samlinger/fællesarrangementer
 • i spisesalen
 • og hvis en personale/lærer i øvrigt beder om det.

Personalet kan til enhver tid inddrage telefonen i op til en uge, hvis retningslinjerne ikke efterleves.

Det må de! Vi har en kalender de skriver sig i og krydser sig retur, så vi ved hvor de er taget hen og at de er tilbage på skolen. De skal altid bruge bruge en gul refleksvest når de forlader skolen, og er de på cykel skal de også bruge cykelhjelm.

Det er der, de kommer her:

 • Vi har et ordentligt og positivt sprogbrug.
 • Vi accepterer ikke racistiske ytringer, hverken i tale, opførsel, tøj eller ophæng.
 • Vi har fokus på sunde kostvaner, både gennem samtaler med eleverne og via den mad, som serveres i spisesalen. I spisesalen indtager vi kun den mad og drikke som serveres. I undervisningen og ved fællessamlinger indtages der ikke mad og drikke (vand er undtaget).
 • Vi ønsker, at man betragter skolen som et hjem. Man sidder indenfor (i spisesal og Frejas Sal (vores foredragssal)) uden overtøj. Man undlader desuden at bære snavset tøj, at være halvvejs afklædt eller gå rundt med bare fødder (i spisesalen). Man har fødderne på gulvet, ikke i møblerne.
 • For at alle føler sig hjemme og ingen overses, er der faste pladser i spisesalen til middagsmad og aftensmad og i Frejas Sal.
 • For at alle kan have en rolig og uforstyrret hverdag spilles musik under hensyntagen til andre. Støjgener – herunder råb og skrig – begrænses af hensyn til alles velbefindende.
 • Vi møder til tiden.
 • Vi rydder op og gør rent efter os selv.
 • Piercinger, ”vilde” frisurer og lign. anser vi for at være en aftale mellem hjem og elev. Derfor udføres disse ting ikke på skolen.

 

Alkohol og nikotin er forbudt på skolen. Tager vi elever i at bryde denne regel vil eleven blive hjemsendt i en uge. Hjemsendelsen følges op med en samtale, hvor det vurderes om eleven har forstået budskabet, og om vi fremadrettet kan have tillid til, at eleven overholder reglen. Ender samtalen positivt får eleven lov til at fortsætte på skolen. Hvis samme elev efterfølgende gentager regelbruddet, afbryder vi samarbejdet og eleven bortvises.

Euforiserende stoffer er forbudt, ikke blot på skolen, men også hjemme i weekender og ferier i løbet af skoleåret. Brud på denne regel medfører bortvisning. Vi kan i tvivlstilfælde teste eleven for euforiserende stoffer, og da testen rækker en lille uge bagud, skelner vi ikke mellem om eleven har taget stoffer på skolen eller hjemme i weekenden.

 

Vi ser ind imellem at elever, der har mulighed for at komme billigt til slik eller andet, starter en lille butik, hvor de sælger til kammeraterne. Vores erfaring er, at der hurtigt kommer splid mellem eleverne og at det er kimen til meget uro. Vi ønsker derfor ikke at eleverne på den måde handler med hinanden.

 • Dyne, hovedpude, rullemadras/topmadras, sengelinned.
 • Håndklæder
 • Vækkeur og armbåndsur (Mobiltelefonen er ikke altid en mulighed)
 • Toiletsager
 • Vasketøjskurv
 • Alm hverdagstøj og fodtøj
 • Varmt udetøj
 • Idrætstøj og sko til både indendørs og udendørs aktiviteter
 • Badetøj
 • Bøjler til tøjet
 • Pas og sygesikringsbevis (Både gult og blåt)
 • Regntøj / tøj til fritluftsaktiviteter
 • Lovlig cykel, cykelhjelm, gul refleksvest, cykellygter og god cykelform
 • Drikkekrus, kniv, gaffel og ske samt tallerken (gerne et campingsæt)
 • Madkasse (til udflugter olign)
 • Sovepose + underlag
 • Skoletaske indeholdende:
  • Penalhus med blyanter og kuglepenne, viskelæder, lineal, vinkelmåler og passer
  • Lommeregner (Texas TI30 eller tilsvarende, mobiltelefonen er ikke en mulighed)
  • Bærbar computer (se punktet om computer)
 • Landbrug
  • Sikkerhedsfodtøj
  • Arbejdshandsker
  • Arbejdstøj
 • Hestelinjen
  • Ridetøj
  • Ridestøvler
  • Ridehjelm
  • Sikkerhedsvest
 • Jagtlinjen
  • Jagtstøvler
  • Jagttøj
  • Ørepropper / høreværn
 • Krealab
  • Tøj der tåler maling og andre pletter
 • Gastronomi
  • Forklæde
  • Lukket fodtøj
  • Elastikker til langt hår (hvis man har langt hår)
 • Outdoor
  • Outdoorfodtøj
  • Tøj der tåler naturen
 • Ídrætsgrej som badmintonketcher, fodboldstøvler osv
 • Badesko
 • Musikinstrumenter (dog ikke trommer)
 • Haglgevær / riffel (Se uddybning under Jagtlinjen)
 • Transportabel højtaler (Fysisk størrelse som en elkedel)
 • Lommelygte
 • Husdyr
 • Stearinlys
 • Transportable højtalere større end en alm elkedel
 • Køleskabe
 • Aircon apperater

Der må ikke medtages elkedel, brødrister eller lignende til værelset. På bo-området aftales det i fællesskab, hvis man ønsker at supplere bo-områdets fælles tekøkken.

Naturligvis må eleverne ikke have alkohol, nikotinprodukter eller euforiserende stoffer.

En række af de afsluttende prøver bliver udelukkende afviklet digitalt. Derfor skal eleven medbringe en PC eller Mac bærbar computer.
Det er ikke tilstrækkeligt at medbringe en tablet. Chromebooks kan ikke anvendes, da visse terminsprøver ikke kan afvikles på disse.

I kan spare licenser til skrive og regneprogrammer, da vi har licens til Microsoft Office 365 og Adobes programpakke til alle elever og ansatte. Desuden får eleverne adgang til forskellige digitale platforme via vores abonnement, ligesom de også får adgang til ordbøger i digital online version. Disse kan også bruges til afgangsprøverne.
Hvis I, i den forbindelse, skal ud at anskaffe en computer til jeres barn, har vi gode erfaringer med at indkøbe f.eks. en brugt (men renoveret og med 1 års garanti) bærbar. De kan købes flere steder f.eks. refurbed.dk, greentech.dk, labtop.dk og lign. steder.

Vi har trådløst netværk, men tager forbehold for fejl i elevernes computere, som måtte forhindre opkobling på netværket.
Vores IT-mand kan ikke påtage sig at rette fejl på andet end skolens maskiner og netværk.

Det er vores erfaring, at det er en god ide at sætte navnemærker i tøj m.v. Uden i øvrigt at anbefale nogle frem for andre, er vi bekendt med, at firmaet Ikast Etiket har et omfattende produktprogram til dette formål. Deres hjemmeside kan findes på www.ikastetiket.dk . Koden 15efterskole15 udløser 15% rabat.

Prisen for et skoleår

kan udregnes her

I udgangspunktet har eleverne ikke brug for flere lommepenge end de vil have derhjemme. Oftest oplever vi at de faktisk bruger mindre, fordi deres forbrug er reduceret til lidt snolder. Det gælder også ifht. udlandsturen.

Nej, man må meget gerne være på skolen i weekenderne.

Der er dog forlængede weekender f.eks. i forbindelse med Kr. Himmelfart, hvor eleverne tager hjem.

Ja, vi har som regel 3 weekender, hvor vi forventer at eleverne bliver på skolen:

 • Sidste søndag i september er der Efterskolernes Dag, her skal eleverne være på skolen minimum fra søndag kl. 10.00 og gerne hele weekenden.
 • Vi har desuden en weekend i marts, hvor vi har gymnastikweekend.
 • Eleverne laver gymnasikopvisning for de gamle elever til Gl.Elevdag som ligger første lørdag efter påske.

Det skal man 🙂  Tilmeldingen til weekenderne foregår over Viggo (vores intranet) senest mandag kl.14:00 i ugen op til weekenden. Tilmeldingen er bindende, idet vi bemander og planlægger maden ifht. antallet af elever.

Det er enten/eller, dvs. at eleven melder sig til at deltage hele weekenden, eller tager hjem hele weekenden.

Elever, der ikke er tilmeldt weekenden på skolen indenfor deadline, kan således ikke forvente at få lov til at blive i weekenden.

Mødetid efter en weekend hjemme er søndag aften mellem kl.18:00 og kl. 22:00. Det er IKKE muligt at ankomme før 18:00.

Hvis eleven angiver ikke at være på skolen i weekenden, regner vi med, at eleven har aftaler med forældrene. Det beror altså på et tillidsforhold mellem barn og forældre, at barnet er, hvor det har angivet at være.

De fleste værelser er 2 personers værelser. Vi har desuden tre 3-personersværelser og fem 1-personsværelser. De sidste er i udgangspunktet reserveret til elever med særlige behov.

Nej, vi har værelsesbytte 2 gange i løbet af skoleåret.

Det har vi først og fremmest fordi vi både har kønsblandede og kønsadskilte boområder. Der opstår på den baggrund meget forskellige kulture på boområderne, og vi ønsker, at eleverne oplever begge kulturer. Vi vil også gerne  imødekomme, at kemien på et værelse ikke nødvendigvis er lige i skabet fra dag et. Værelsesbyttet giver i den sammenhæng lys for enden af tunnelen. Desuden er det godt for fællesskabet, at vi blander bolcherne lidt undervejs 🙂

Eleverne får ikke lov at ønske ifht værelsesbyttet. Det er en manipuleret lodtrækning, hvor manipulationen består i at sikre, at alle elever prøver at bo både kønsblandet og kønsadskilt, samt at vi trækker om, hvis lodtrækningen skaber åbenlyse katastrofer mellem eleverne.

De 2 første uger har eleverne ikke adgang på hinandens boområder. Skolestarten på en efterskole kræver tilvænning og tilpasning, og for mange er det en aktiv indsats. Derfor skal der også være et sted til ro og tryghed. Når de 2 første uger er gået, kan eleverne besøge hinanden på boområderne i tidsrummet 08.00 til 22.00

Det er helt naturligt, at eleverne i løbet af et efterskoleår ønsker at holde nogle fester. Vi ser det faktisk som et udtryk for, at de har det godt med hinanden. Vi er også helt bevidste om, at jo bedre disse fester løber af stablen, jo bedre indvirkning har de på skolens hverdag. Det modsatte gør sig også gældende, dårlige elevfester med konflikter trækker negative spor ind i vores efterskoledagligdag. I udgangspunktet er elevfesterne ikke skolens ansvar. Alligevel vil vi gerne blande os en lille smule, netop fordi vi mærker efterdønningerne fra festerne.

Både og 🙂 Festerne afholdes i privat regi, men vi vil gerne videregive de erfaringer der er.

Nedenstående ramme for elevfesterne er blevet til over tid, og er resultatet af forældres og elevers erfaringer og input til, hvordan gode elevfester bør arrangeres.

 • Ingen elevfester før efterårsferien
  • Vi vil gerne have, at eleverne kender hinanden, inden de arrangerer en fest, og vi vil gerne sikre, at de sammen med forældrene har tid til at sætte en ordentlig ramme for festerne.
 • Ingen forfester
  • Vi vil gerne have, at eleverne spiser aftensmad på skolen inden fælles afgang til forsamlingshuset. På den måde er festen fælles, og de forældre, der er tilstede under festen, har et bedre billede af alkoholindtaget.
 • Forældre med i festudvalget
  • Eleverne er som regel hurtige til at nedsætte et festudvalg. Vi vil gerne have, at forældrene blander sig og sikrer, at festen bliver arrangeret på ordentlig vis, og at der er voksne, der har styr på rammerne for festen. Derfor vil interesserede forældre modtage en
   invitation til at komme på skolen og holde festudvalgsmøde med elevernes festudvalg.
 • Minimum 8 forældre tilstede under festen
  • Det skal være trygt at sende sit barn afsted til en fest i et forsamlingshus. Derfor skal der være voksne tilstede, som styrer løjerne og i øvrigt har lavet aftalen med forsamlingshuset. Erfaringerne fra tidligere elevhold er, at det skal være forældre og ikke større søskende. Fra skolens side vil vi gerne levere telefonnumre, så de voksne kan ringe hjem, hvis behovet opstår.
 • Forældrene bemander baren
  • Fordi det kræver en ansvarlig forældre at spotte de elever, der har fået rigeligt at drikke og sige stop. Det giver også mening, at forældrene er med til at styre, hvad der sælges i baren, og hvad det må koste. Ofte ønsker eleverne at få hentet drikkevarer i Tyskland, og igen kræver det forældrenes hjælp. Fri forudbetalt bar er en rigtig dårlig ide!
 • Evt overskud fra festen går til næste fest
  • Vi har rigtig dårlige erfaringer med festudvalg, der mener, at de skal beholde overskuddet. Det er kimen til store konflikter blandt eleverne. Samtidigt har vi virkelig gode erfaringer med, at festudvalget lader overskuddet gå videre til næste fest. Vi har fx oplevet, at det har givet mulighed for at hyre bands til den sidste fest, eller ligefrem gøre den sidste fest gratis.
 • Festerne er kun for elever der går på skolen
  • Efterskolekammerater fra året før, elever der af den ene eller anden grund ikke længere går på skolen, kærester eller kammerater hjemme fra osv bør ikke få lov at deltage, da det ikke er rimeligt, at de forældre, der er vagter ved festen, skal tage ansvar for disse gæster.

Nej! De weekender hvor der er elevfest, betragtes som hjemmeweekend for de elever, der deltager i festen.

På Viggo vil I kunne finde vores årsplan. Her kan alle ferier og forlængede weekender ses. Desuden kan I her finde de obligatoriske blive-weekender. Det sker, at vi er nødt til at ændre i årsplanen, det vil naturligvis blive opdateret på Viggo. Vær opmærksom på at dagene op til påske er skoledage.

Der kan være behov for, at forældrene tager barnet fri til deltagelse i familiebegivenheder samt læge-, speciallæge- og tandlægebesøg, der ikke kan afvikles på fridage. Eleverne kan ikke selv spørge fri. Vi skal have en henvendelse fra en forældre/værge i god tid, til kontoret (Hanne Sørensen på Viggo), hverdage fra kl. 8.00 til kl. 14.30.

I weekenderne tjekker vi ikke regelmæssigt mails og Viggo. Så hvis en elev ikke kommer tilbage på skolen efter weekend/ferie, og det ikke allerede er aftalt, skal forældrene ringe besked til skolen på 75 68 73 22.

Regelmæssige fritagelser, for eksempel til ugentlig kørekort-undervisning eller lignende matcher ikke efterskolehverdagen.

I det hele taget opfordrer vi jer til at tage jeres barn fri så lidt som overhovedet muligt, idet det altid vil gribe forstyrrende ind i efterskolehverdagen, hvor eleverne har forpligtigelser over for hinanden og skolen ifht. arrangementer, lektier, køkkentjanser, rengøring.

Det er vi ikke så glade for.

Hvis der ønskes fri i mere end 3 dage, skal skolen overfor Undervisningsministeriet udmelde eleven og derefter indmelde igen (gælder også de 3 dage før påske). I den periode udmeldelsen varer får skolen ikke tilskud, hvorfor der opkræves kr. 3.500,00 for hver påbegyndt uge til dækning af skolens tab i skolepenge og tilskud samt administration.

 

Nej, eleverne er på skolen og har et særligt tilrettelagt skema, hvor de kan få lærerhjælp til at læse op til eksamen og hvor de dagligt får motion og efterskoleoplevelser.