Det er lige præcis profilen!

Vi får groft sagt 8 stereotyper af unge mennesker ind på skolen, og de skal sammen med os skabe et efterskoleår, hvor fællesskabet rummer en enorm mangfoldighed. Det kræver hjerterum og rummelighed. Her ligger en særlig dannelse, som vi finder værdifuld.

Vi har plads til 130-135 elever på skolen. Vi har bevidst valgt ikke at være større, da det har betydning for det sociale liv på skolen. Eleverne er fordelt med ca. 40% i 9. klasse og ca. 60% i 10. klasse.

Det kan svinge lidt, men ca. 50/50. Vi optager normalt ikke efter køn, idet eleverne som regel vælger linjefag meget kønsstereotypt.

Vi har ventelister i forhold til linjefagene og i forhold til støtteeleverne.

Hestelinjen har normalt venteliste omkring 2-3 år frem. Landbrug omkring 1 år frem. Indimellem er der venteliste til Gastronomi. På de øvrige linjer er der sjældent ventelister.

Vores erfaring er, at der på Hestelinjens venteliste er større bevægelse, end der er på Landbrugslinjen.

Nej det synes vi ikke!

Udgangspunktet for vores regler er, at efterskolefællesskabet skal fungere. Derfor udspringer stort set alle vores regler af samme indgangsvinkel til fællesskabet:

Du må ikke tage glæden fra andre!

Du kan finde mere om vores regler og retningslinjer under punktet “Regler og retningslinjer”

Vi har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik, i både 9. og 10. klasse.

Niveaudelingen tager hensyn til, at eleverne i forskellig grad og afhængigt af faget har mere eller mindre brug for lærerens støtte. Hver enkelt elev har sin egen profil, fx højt niveau i matematik, mellem niveau i dansk og lavt niveau i engelsk.

Eleverne er derfor ikke fordelt i klasser, men på hold og har ikke nødvendigvis dansk, engelsk og matematik med de samme klassekammerater.

Undervisningen på alle niveauer (også det “laveste”) sigter imod folkeskolernes afgangseksamen i henholdsvis 9. eller 10. klasse.

Vi har normalt 3 niveauer, og vi blander 9. klasse og 10. klasse. Elevtallet svinger fra 18 elever på det laveste niveau til 28 elever på det højeste. Der er et 2 lærersystem på det laveste niveau.

Nej, vi har ikke specialundervisning!

Vores elever er fagligt og socialt alderssvarende, og vi forventer, at alle elever går til afgangseksamen.

Det kan vi! Men ikke som specialefterskolerne kan.

At være ordblind er en tilstand på lige fod med at have brug for briller. Så længe man kan bruge sin briller (hjælpeværktøjerne som CD-ord, IntoWords eller AppWriter), kan man sagtens være en del af undervisningen på Bråskovgård.

Ordblinde elever, der kommer fra en folkeskole, kan ikke medbringe de værktøjer, de har fået udleveret af folkeskolen. I de tilfælde søger vi om nye. For elever, der kommer fra en friskole eller en anden efterskole, gælder det, at hjælpemidlerne kan medbringes, såfremt de er bestilt via SPS.

Efter skoleåret hos os, kan eleven bringe værktøjerne med videre i undervisningssystemet.

Man kan vælge at have et linjefag, som man så har hele året, eller man kan vælge to forskellige, hvor man så har det ene før jul og det andet efter jul. Vi kan i den forbindelse ikke love en bestemt rækkefølge på de to linjefag.

Nej, man vælger linjefag ved indmeldelsen!

Det skyldes, at de forskellige linjer har forskellig kapacitet i forhold til antallet af elever på linjen. Vi vil desuden gerne undgå, at vi fylder et linjefag op med elever, der hellere ville have været på et andet, og derfor håber at kunne skifte undervejs.

De fleste af linjefagene har 6 timer om ugen, 3 moduler a 2 timer. Hestelinjen har dog 8 timer, 4 moduler af 2 timer, for at få tid til både staldarbejde og ridning. Landbrugslinjen har i snit 7 timer i ugen, henholdsvis 8 og 6 timer i et rul hver anden uge.  Det er igen pasningen af dyrene, der tager ekstra tid.

Der er nogle få krav ved enkelte linjefag:

Vi kan ikke rumme en nybegynder på Hestelinjen. Man skal have redet før og have en vis erfaring, ikke ekspert, men heller ikke fuldstændig uerfaren.

På Landbrugslinjen optager vi ikke elever med diagnoser, og vi optager ikke elever i 9. kl.

På jagtlinjen er det en fordel at have jagttegnet inden start. Har man ikke det, forventer vi, at eleven tager jagttegnet hos os.

Vi informerer hovedsageligt ad elektronisk vej. På adressen www.bge.viggo.dk, kan forældrene følge med i, hvad der sker på skolen. Viggo findes også som app til telefonen. Elever og forældre får adgang ved skoleårets start. Hvis I som forældre skal have hver sin adgang, skal I have hver jeres mailadresse, men I kan også sagtens bruge samme log-in.

På Viggo kan I bl.a. følge med i jeres barns fravær. Det er også her, I kan kommunikere med personalet på skolen. Desuden lægger vi relevante informationer ud på Viggo.

Vi opfordrer jer til at ”like” vores side på Facebook og følge os på Instagram, så I kan følge med i dagligdagen og se billederne fra alle de spændende ting, vi foretager os året igennem.

Ja!

Der er mulighed for at vaske på skolen. En vask eller tørring koster pt. kr. 20,00 pr. stk. – der betales med kontanter. Der skal ikke medbringes vaskepulver m.m. – (automatisk sæbeindføring i maskinerne).

Skolens elever har mulighed for at komme til læge i Hornsyld (2,5 km fra skolen). Vi formidler kontakten hertil.
Bliver en elev syg eller kommer til skade under opholdet, sender vi naturligvis eleven til lægen og evt. videre til sygehuset. Vi kontakter jer forældre i de tilfælde, hvor situationen lægger op til det. Vi ringer for eksempel til forældrene, hvis vi sender en elev på skadestuen, men ikke hvis en elev tager til lægen for at blive tjekket for halsbetændelse.

Transport til og fra lægen i Hornsyld sker i udgangspunktet på cykel/gåben. Sendes eleven på skadestuen kan vi for forældrenes regning sende eleven via taxi. Kørslen kan også ordnes gennem forældrenes Falck abonnement. Skolen har ikke et Falck abonnement.

Den er så god at vi er meget stolte af vores køkken!

Vi er i den lækre situation at vores landbrug leverer økologiske råvarer i meget høj kvalitet til køkkenet. Vi er således næsten selvforsynende med økologisk okse- og svinekød, økologiske æg og økologiske grøntsager. Vores køkkenpersonale er superdygtigte til at udnytte de gode råvarer og vi vil gerne sætte fokus på madmod og bæredygtighed.

Vi serverer 6 måltider om dagen, og de tre hovedmåltider (morgen, middag og aften) er obligatoriske for eleverne.

 

 

Det er helt ok!

Vores køkken laver gerne specialkost til allergikere, vegetarer eller hvis man af religiøse årsager er nødt til at fravælge fx svinekød. Udgangspunktet er at der skal være plads til alle, vi har dog svært ved at leve op til en veganers behov og der kan være allergikere der har særlige krav vi ikke kan løfte. Kontakt os hvis du er i tvivl!

Ja, det er der!

Busrute 105 kører til/fra Horsens, og bus 205 til/fra Vejle med skift ved Smedskær til/fra bus 105.

Om søndagen kører bus 504 (kaldet “Efterskolekørsel”)  fra Horsens. Kommer man fra Vejle med bus 205 skal man skifte i Stouby til 504. Køreplanen kan findes på www.midttrafik.dk.

Derudover har vi et samarbejde med flere lokale efterskoler og DK Bus ifht. en efterskolebus, der går til landets største byer. Se mere HER

Nej tak!

Vi har ikke plads til at opbevare elevers scootere/knallerter, og vi gider ikke den evige diskussion om hvorfor man ikke bare kan tage scooteren, istedet for cyklen når vi skal på tur.

Desuden er der med det værksted vi har på skolen let adgang til at fifle med scooterne, så de kører for stærkt, og det ansvar vil vi ikke have.

Det er der, de kommer her:

 • Vi har hjerterum!
  • Vi undgår alle former for racisme eller nedgørelse, både i tale, handling, på plakater, tøj osv.
 • Vi tager hensyn!
  • Vi undgår at svine, især der hvor andre skal gøre rent.  Vi rydder selvfølgelig op efter os selv. Vi kan godt ramme en skraldespand, og vi kan godt selv se, at mudret fodtøj sviner gulvet.
 • Vi er ordentlige!
  • Vi udviser respekt i alle sammenhænge. Vi taler pænt, møder til tiden og vi husker at alle skal være her.
 • Vi har omtanke!
  • Vi husker i alle sammenhænge, at alt det, vi hver især bidrager med, har betydning for de andre! Så vi bidrager positivt, fordi det vil vi også gerne, at de andre gør.
 • Vi passer på hinanden!
  • En hest kan blive bange og sparke, en fod kan smutte på koblingen i traktoren, en haglbøsse er principielt altid farlig, ord kan gøre ondt!
   Vi ved det. og vi husker det hele tiden!

 

Ja!

De første 2 uger bor de på boområdet og skal blive der. Vores erfaring er, at det hjælper til at klippe navlestrengen hjem til familie og venner, hvis man ikke konstant er tilgængelig på telefonen.

Efter de to uger må eleverne have dem på sig. De skal dog i følgende situationer blive på værelset, i tasken eller lommen og må ikke forstyrre dig (eller andre):

 • i al undervisning
 • ved samlinger/fællesarrangementer
 • i spisesalen
 • og hvis en personale/lærer i øvrigt beder om det.

Personalet kan til enhver tid inddrage telefonen i op til en uge, hvis retningslinjerne ikke efterleves.

Det må de!

Når de forlader skolen, gælder skolens regler stadig, og de skal altid være retur, så de kan følge programmet og deltage i aktiviteter og måltider.

Når de bevæger sig ud i skolens nærområde skal de skrive sig i en kalender inden de tager afsted og efterfølgende krydse sig retur, så vi ved, hvor de er taget hen, og at de er tilbage på skolen. De skal altid bruge en gul refleksvest, når de forlader skolen, og er de på cykel, skal de også bruge cykelhjelm.

Ønsker de at tage længere væk, fx til Horsens (typisk en weekend), skal de lave en aftale med vagterne. De skal stadig være tilbage på skolen til arrangementer og måltider.

Alkohol og nikotin er forbudt på skolen!

Tager vi elever i at bryde denne regel, vil eleven blive hjemsendt i en uge. Hjemsendelsen følges op med en samtale, hvor det vurderes, om eleven har forstået budskabet, og om vi fremadrettet kan have tillid til, at eleven overholder reglen. Ender samtalen positivt, får eleven lov til at fortsætte på skolen. Hvis samme elev efterfølgende gentager regelbruddet, kan vi i sidste ende afbryde samarbejdet, og eleven bortvises.

Euforiserende stoffer er forbudt, ikke blot på skolen, men også hjemme i weekender og ferier i løbet af skoleåret!

Brud på denne regel medfører bortvisning. Vi kan i tvivlstilfælde teste eleven for euforiserende stoffer, og da testen rækker en lille uge bagud, skelner vi ikke mellem, om eleven har taget stoffer på skolen eller hjemme i weekenden.

 

Ja det er der!

Vi vil ikke have at eleverne har sex med hinanden på skolen. Ikke fordi vi er forskrækkede over at de unge mennesker bliver kærester og kommer der til i deres forhold, men fordi vi alle skal være her. Man skal ikke udelukkes fra sit værelse fordi værelseskammeraten har sex med kæresten og personalet skal ikke uforvarende stå ansigt til ansigt med et par der er i fuld gang.

NEJ! Vi er faktisk rigtig kede af den opfattelse!

Vi oplever at natterend medfører flere ting vi gerne vil undgå:

 • Hvis uheldet er ude og skolen fx brænder, vil natterendet sabotere vores evakueringsplan. Potentielt kan vi stå i en situation, hvor vi må sende røgdykkere ind i en evakueret brændende bygning, fordi en eller flere elever mangler, da de tilfældigvis er på natterend i en anden bygning.
 • Trætte elever har dårlig indlæring og kort lunte.
 • Det skaber ofte stor utryghed hos de elever, der ikke er en del af natterendet og ikke ønsker at være det.
 • Natterend kan være enormt ekskluderende.
 • Forældrene har naturligvis en forventning om at vi overordnet set har styr på de unge mennesker, og ved hvad de laver og hvor de er. Det matcher absolut ikke med natterend.

Fra kl. 22:00 til næste morgen skal eleverne opholde sig på deres eget boområde. Fra kl.22:30 ligger de i egen seng. Aftenvagterne kommer rundt og siger godnat.

Nej!

Vi ser indimellem, at elever, der har mulighed for at komme billigt til slik eller andet, starter en lille butik, hvor de sælger til kammeraterne. Vores erfaring er, at der hurtigt kommer splid mellem eleverne, og at det er kimen til meget uro. Vi ønsker derfor ikke, at eleverne på den måde handler med hinanden.

Kun de logiske regler!

Vi ønsker, at man betragter skolen som et hjem. Det kræver lidt hensyntagen:

 • Ingen overttøj, bare fødder eller beskidt arbejdstøj i spisesalen og samlingssalen.
 • Man går selvfølgelig ikke ind med beskidt fodtøj.
 • Fodtøj hører ikke til i møblerne.
 • Bare overkroppe / afklædthed i anstændig grad er en “sol og sommer ude ting”, ikke indenfor i forbindelse med undervisning og spisning.
 • Vi vil kunne se de unge menneskers ansigter, og derfor skal de aftage deres hovedbeklædning i samlingssalen, spisesalen og i forbindelse med arrangemener i fx en kirke eller lignende. Reel religiøs hovedbeklædning er naturligvis undtaget

Det må du gerne!

Der ligger både et pizzaria og en Spar-købmand tæt ved skolen.

MEN! Vi har fokus på sunde kostvaner. Det betyder at:

 • Vi serverer 6 måltider hver dag og de tre hovedmåltider (morgen, middag og aften) er obligatoriske.
 • I spisesalen indtager vi kun den mad og drikke som serveres.
 • I undervisningen og ved fællessamlinger indtages der ikke mad og drikke (vand er undtaget).
 • Vi vil ikke have ikke store lagre af sodavand og andre læskedrikke på værelserne (max en sixpack pr elev).
 • Sodavand og andre læskedrikke hører til i fritiden, på bo-områderne og udendørs.
 • Eleverne må ikke medbringe/indtage energidrikke.
 • Junkfood (herunder pizza) må ikke medbringes eller leveres til skolen.

Nej tak!

For at alle kan have en rolig og uforstyrret hverdag, spilles musik under hensyntagen til andre. Støjgener begrænses af hensyn til alles velbefindende. Derfor ønsker vi ikke at eleverne medbringer transportable højtalere der fysisk er større end en almindelig elkedel.

Airpods og lignende afskærer os fra hinanden. Derfor hører de til i fritiden og når en lærer finder dem relevante i undervisningen. De er aldrig i ørerne i spisesalen eller i samlingssalen.

Ja, vi forventer sund fornuft og almindelig ordentlighed. Det betyder:

 • Ingen stjålne vejskilte
 • Ingen racistiske / ekstremistiske ophæng (fx hagekors osv)
 • Ingen porno

Vi vurderer ud fra tanken om, at din kærestes bedstemor skal kunne besøge værelset, uden at blive bekymret for sit barnebarns omgangskreds.

Vi har som beskrevet klare retningslinjer ifht nikotin, alkohol og euforiserende stoffer. Derudover vælger vi i udgangspunktet altid dialogen.  Alt efter konteksten inddrager vi naturligvis også forældrene så snart situationen lægger op til det. Vi forventer at forældrene bakker op om skolens regler og har forståelse for at reglerne er skabt ud fra et behov for at kunne fungere sammen i et stort efterskolefællesskab. Oplever vi at en elev ikke vil blive inden for den ramme vi har, vil vi selvfølgelig i dialog med eleven og forældrene stille spørgsmålstegn ved om eleven vitterligt ønsker at være hos os. I den forbindelse kan det ske, at vi beder eleven om at tage hjem til forældrene, for at få snakket tingene ordentligt igennem med dem, inden de vender tilbage til os med deres overvejelser. Vi kan komme i en situation, hvor vi ikke længere har tillid til at en elev kan fungere índen for rammen, og hvor vi derfor må afbryde samarbejdet.

 • Dyne, hovedpude, rullemadras/topmadras (sengene måler 80 x 200), sengelinned.
 • Håndklæder
 • Vækkeur og armbåndsur (Mobiltelefonen er ikke altid en mulighed)
 • Toiletsager
 • Vasketøjskurv
 • Alm hverdagstøj og fodtøj
 • Varmt udetøj
 • Idrætstøj og sko til både indendørs og udendørs aktiviteter
 • Badetøj
 • Bøjler til tøjet
 • Sygesikringsbevis (Både gult og blåt)
 • Regntøj/tøj til friluftsaktiviteter
 • Lovlig cykel / elcykel, cykelhjelm, gul refleksvest, cykellygter og god cykelform
 • Drikkekrus, kniv, gaffel og ske samt tallerken (gerne et campingsæt)
 • Madkasse (til udflugter o.lign.)
 • Sovepose + underlag
 • Skoletaske indeholdende:
  • Penalhus med blyanter og kuglepenne, viskelæder, lineal, vinkelmåler og passer
  • Lommeregner (Texas TI30 eller tilsvarende, mobiltelefonen er ikke en mulighed)
  • Bærbar computer (se punktet om computer)

Der skal medbringes pas på skituren.

 • Landbrug
  • Sikkerhedsfodtøj
  • Arbejdshandsker
  • Arbejdstøj
 • Hestelinjen
  • Ridetøj
  • Ridestøvler
  • Ridehjelm
  • Sikkerhedsvest
 • Jagtlinjen
  • Brunt/grønt jagttøj til al slags vejr uden signalfarve – det skal kunne bruges til trækjagt.
  • Inde under skallaget kan man have varierende lag af (helst) uld eller kunststof.
  • Hat/hue/ansigtsmaske/halsedisse/handsker i brunt/grønt til at dække ansigt og hænder.
  • Støvler.
  • Kikkert (lån en).
  • Elektronisk høreværn.
  • Sikkerhedsbriller.
  • Kasket/hue i signalfarve. Jeg skaffer gratis kasketter fra Tryg.
  • Jakke i signalfarve til fællesjagter
  • Til Hjarnøturen:
   – Sovepose.
   – Liggeunderlag.
   – Gerne waders eller skridtstøvler.
   – Gummistøvler.
   – Toiletgrej.
   – Tallerken, dyb tallerken, bestik og krus.
   – Pandelygte.
   – Kikkert, hvis du har en.
 • Krealab
  • Tøj der tåler maling og andre pletter
 • Gastronomi
  • Forklæde
  • Lukket fodtøj
  • Elastikker til langt hår (hvis man har langt hår)
 • Outdoor
  • Outdoorfodtøj
  • Tøj der tåler naturen
 • Ídrætsgrej som badmintonketcher, fodboldstøvler o.s.v.
 • Badesko
 • Musikinstrumenter (dog ikke trommer)
 • Haglgevær/riffel (Se uddybning under Jagtlinjen)
 • Transportabel højtaler (Fysisk størrelse max som en elkedel)
 • Lommelygte
 • Husdyr
 • Stearinlys
 • Transportable højtalere større end en alm elkedel
 • Køleskabe, elkedler, brødristere, toaster, kaffemaskiner eller lignende
 • Aircon apperater
 • Scooter / knallert
 • El-løbejul, segways og lignende
 • Hagekors og andet ophæng i den kaliber

Naturligvis må eleverne ikke opbevare alkohol, nikotinprodukter eller euforiserende stoffer på skolen.

En række af de afsluttende prøver bliver udelukkende afviklet digitalt. Derfor skal eleven medbringe en PC eller Mac bærbar computer.

Det er ikke tilstrækkeligt at medbringe en tablet. Chromebooks kan ikke anvendes, da visse terminsprøver ikke kan afvikles på disse.

I kan spare licenser til skrive og regneprogrammer, da vi har disse til alle elever og ansatte. Desuden får eleverne adgang til forskellige digitale platforme via vores abonnement, ligesom de også får adgang til ordbøger i digital online version. Disse kan også bruges til afgangsprøverne.
Hvis I, i den forbindelse, skal ud at anskaffe en computer til jeres barn, har vi gode erfaringer med at indkøbe f.eks. en brugt (men renoveret og med 1 års garanti) bærbar. De kan købes flere steder f.eks. refurbed.dk, greentech.dk, labtop.dk og lign. steder.

Vi har trådløst netværk, men tager forbehold for fejl i elevernes computere, som måtte forhindre opkobling på netværket.
Vores IT-mand kan ikke påtage sig at rette fejl på andet end skolens maskiner og netværk.

For at få adgang til skolens WiFi skal eleven have oprettet et login. Det kan først gøres når elevens Unilogin er tilknyttet skolen hvilket sker en uge før skolestart. Herefter kan eleven selv oprette sig på vores netværk. Det gøres via dette link:

skoleit.dk/opstart

Det er vores erfaring, at det er en god ide at sætte navnemærker i tøj m.v.

Uden i øvrigt at anbefale nogle frem for andre, er vi bekendt med, at firmaet navnelapper.dk har en løsning, hvor elever fra Bråskovgård kan få 20% rabat hvis de i kommentarfeltet ved Check-out skriuver koden @@BGE@@

Ikastetiket.dk har også en efterskoleløsning, der findes her: https://www.ikastetiket.dk/navnemaerker-til-efterskole

 

Prisen for et skoleår

kan udregnes her

I udgangspunktet har eleverne ikke brug for flere lommepenge, end de vil have derhjemme. Oftest oplever vi, at de faktisk bruger mindre, fordi deres forbrug er reduceret til lidt snolder. Det gælder også ifht. udlandsturen. Det kan være en god ide at gøre sig overvejelser om hvor mange penge det er rimeligt at bruge på slik i fx Spar.

Nej, man må meget gerne være på skolen i weekenderne. Faktisk vil vi anbefale dig at blive her så meget som muligt og helst minimum 1 weekend inden for den første måned.

Der er dog forlængede weekender f.eks. i forbindelse med Kr. Himmelfart, hvor eleverne tager hjem.

Ja, vi har som regel 3 weekender, hvor vi forventer, at eleverne bliver på skolen:

 • Sidste søndag i september er der Efterskolernes Dag, her skal eleverne være på skolen minimum fra søndag kl. 10.00 og gerne hele weekenden.
 • Vi har desuden en weekend i marts, hvor vi har gymnastikweekend.
 • Eleverne laver gymnastikopvisning for de gamle elever til Gl. Elevdag, som ligger første lørdag efter påske.

Det skal man 🙂  Tilmeldingen til weekenderne foregår over Viggo (vores intranet) senest mandag kl.14:00 i ugen op til weekenden. Tilmeldingen er bindende, idet vi bemander og planlægger maden ifht. antallet af elever.

Elever, der ikke er tilmeldt weekenden på skolen indenfor deadline, kan således ikke forvente at få lov til at blive i weekenden.

Mødetid efter en weekend hjemme er søndag aften mellem kl.18:00 og kl. 22:00. Det er IKKE muligt at ankomme før 18:00.

Hvis eleven angiver ikke at være på skolen i weekenden, regner vi med, at eleven har aftaler med forældrene. Det beror altså på et tillidsforhold mellem barn og forældre, at barnet er, hvor det har angivet at være.

Nej, en weekendtilmelding gælder hele weekenden. Enten er man på skolen i weekenden, eller også er man ikke. Enten eller.

Eleverne kan godt forlade skolen i weekenden, fx fordi de vil handle i den nærliggende Spar Købmand.

Når de forlader skolen, gælder skolens regler stadig, og de skal altid være retur, så de kan følge programmet og deltage i aktiviteter og måltider.

Når de bevæger sig ud i skolens nærområde skal de skrive sig i en kalender inden de tager afsted og efterfølgende krydse sig retur, så vi ved, hvor de er taget hen, og at de er tilbage på skolen. De skal altid bruge en gul refleksvest, når de forlader skolen, og er de på cykel, skal de også bruge cykelhjelm.

Ønsker de at tage længere væk, fx til Horsens (typisk en weekend), skal de lave en aftale med vagterne. De skal stadig være tilbage på skolen til arrangementer og måltider.

 

De fleste værelser er 2 personers værelser. Vi har desuden tre 3-personersværelser og fem 1-personsværelser. De sidste vil vi helst reservere til elever med særlige behov men det er dog ikke altid tilfældet.

Nej, vi har værelsesbytte 2 gange i løbet af skoleåret.

Det har vi først og fremmest, fordi vi både har kønsblandede og kønsadskilte boområder. Der opstår på den baggrund meget forskellige kulture på boområderne, og vi ønsker, at eleverne oplever begge kulturer. Vi vil også gerne  imødekomme, at kemien på et værelse ikke nødvendigvis er lige i skabet fra dag et. Værelsesbyttet giver i den sammenhæng lys for enden af tunnelen. Desuden er det godt for fællesskabet, at vi blander bolcherne lidt undervejs 🙂

Eleverne får ikke lov at ønske ifht. værelsesbyttet. Det er en manipuleret lodtrækning, hvor manipulationen består i at sikre, at alle elever prøver at bo både kønsblandet og kønsadskilt, samt at vi trækker om, hvis lodtrækningen skaber åbenlyse katastrofer mellem eleverne.

De 2 første uger har eleverne ikke adgang på hinandens boområder. Skolestarten på en efterskole kræver tilvænning og tilpasning, og for mange er det en aktiv indsats. Derfor skal der også være et sted til ro og tryghed. Når de 2 første uger er gået, kan eleverne besøge hinanden på boområderne i tidsrummet 08.00 til 22.00.

Det er helt naturligt, at eleverne i løbet af et efterskoleår ønsker at holde nogle fester. Vi ser det faktisk som et udtryk for, at de har det godt med hinanden. Vi er også helt bevidste om, at jo bedre disse fester forløber, jo bedre indvirkning har de på skolens hverdag. Det modsatte gør sig også gældende, dårlige elevfester med konflikter trækker negative spor ind i vores efterskoledagligdag. I udgangspunktet er elevfesterne ikke skolens ansvar. Alligevel vil vi gerne blande os en lille smule, netop fordi vi på godt og ondt mærker efterdønningerne fra festerne.

Både og! Festerne afholdes i privat regi, men vi vil gerne videregive de erfaringer der er, og vi stiller også krav til rammen. Det gør vi, fordi vi på godt og ondt står med efterdønningerne fra en elevfest..

Nedenstående rammer for elevfesterne er blevet til over tid, og er resultatet af forældres og elevers erfaringer og input til, hvordan gode elevfester bør arrangeres. Rammen er med udgangspunkt i elevfester, hvor eleverne må drikke alkohol. Vi skal dog videregive de anbefalinger der kommer fra Sundhedsstyrelsens, at børn og unge under 18 år ikke bør drikke alkohol.

 • Ingen elevfester før efterårsferien
  • Vi vil gerne have, at eleverne kender hinanden, inden de arrangerer en fest, og vi vil gerne sikre, at de sammen med forældrene har tid til at sætte en ordentlig ramme for festerne.
 • Ingen forfester
  • Vi vil gerne have, at eleverne spiser aftensmad på skolen inden fælles afgang til forsamlingshuset. På den måde er festen fælles, og de forældre, der er tilstede under festen, har et bedre billede af alkoholindtaget.
 • Forældre med i festudvalget
  • Eleverne er som regel hurtige til at nedsætte et festudvalg. Vi vil gerne have, at forældrene blander sig og sikrer, at festen bliver arrangeret på ordentlig vis, og at der er voksne, der har styr på rammerne for festen. Derfor vil interesserede forældre modtage en invitation til at komme på skolen og holde festudvalgsmøde med elevernes festudvalg.
 • Minimum 8 forældre tilstede under festen
  • Det skal være trygt at sende sit barn afsted til en fest i et forsamlingshus. Derfor skal der være voksne tilstede, som styrer løjerne og i øvrigt har lavet aftalen med forsamlingshuset. Erfaringerne fra tidligere elevhold er, at det skal være forældre og ikke større søskende. Fra skolens side vil vi gerne levere telefonnumre, så de voksne kan ringe hjem, hvis behovet opstår.
 • Forældrene bemander baren
  • Fordi det kræver en ansvarlig forældre at spotte de elever, der har fået rigeligt at drikke og sige stop. Det giver også mening, at forældrene er med til at styre, hvad der sælges i baren, og hvad det må koste. Ofte ønsker eleverne at få hentet drikkevarer i Tyskland, og igen kræver det forældrenes hjælp. Fri forudbetalt bar er en rigtig dårlig ide!
 • Evt. overskud fra festen går til næste fest
  • Vi har rigtig dårlige erfaringer med festudvalg, der mener, at de skal beholde overskuddet. Det er kimen til store konflikter blandt eleverne. Samtidigt har vi virkelig gode erfaringer med, at festudvalget lader overskuddet gå videre til næste fest. Vi har fx oplevet, at det har givet mulighed for at hyre bands til den sidste fest, eller ligefrem gøre den sidste fest gratis.
 • Festerne er kun for elever der går på skolen
  • Efterskolekammerater fra året før, elever der af den ene eller anden grund ikke længere går på skolen, kærester eller kammerater hjemme fra o.s.v. bør ikke få lov at deltage, da det ikke er rimeligt, at de forældre, der er vagter ved festen, skal tage ansvar for disse gæster.

Nej! De weekender hvor der er elevfest, betragtes som hjemmeweekend for de elever, der deltager i festen.

På Viggo vil I kunne finde vores årsplan. Her kan alle ferier og forlængede weekender ses. Desuden kan I her finde de obligatoriske blive-weekender. Det sker, at vi er nødt til at ændre i årsplanen, det vil naturligvis blive opdateret på Viggo. Vær opmærksom på at dagene op til påske er skoledage.

Der kan være behov for, at forældrene tager barnet fri til deltagelse i familiebegivenheder samt læge-, speciallæge- og tandlægebesøg, der ikke kan afvikles på fridage. Eleverne kan ikke selv spørge fri. Vi skal have en henvendelse fra en forældre/værge i god tid, til kontoret (Hanne Sørensen på Viggo), hverdage fra kl. 8.00 til kl. 14.30.

I weekenderne tjekker vi ikke regelmæssigt mails og Viggo. Så hvis en elev ikke kommer tilbage på skolen efter weekend/ferie, og det ikke allerede er aftalt, skal forældrene ringe besked til skolen på 75 68 73 22.

Regelmæssige fritagelser, for eksempel til ugentlig kørekort-undervisning eller lignende matcher ikke efterskolehverdagen.

I det hele taget opfordrer vi jer til at tage jeres barn fri så lidt som overhovedet muligt, idet det altid vil gribe forstyrrende ind i efterskolehverdagen, hvor eleverne har forpligtigelser over for hinanden og skolen ifht. arrangementer, lektier, køkkentjanser, rengøring.

Det er vi ikke så glade for.

Hvis der ønskes fri i mere end 3 dage, skal skolen overfor Undervisningsministeriet udmelde eleven og derefter indmelde igen (gælder også de 3 dage før påske). I den periode udmeldelsen varer, får skolen ikke tilskud, hvorfor der opkræves kr. 3.500,00 for hver påbegyndt uge til dækning af skolens tab i skolepenge og tilskud samt administration.

 

Nej, eleverne er på skolen og har et særligt tilrettelagt skema, hvor de kan få lærerhjælp til at læse op til eksamen, og hvor de dagligt får motion og efterskoleoplevelser.

Vi giver ikke fri til festivaller. Den slags fritagelser ligger ikke inden for den tilskudsramme vi har fået fra ministeriet.

Vi kan lave aftaler om  at en gruppe elever bliver fragtet frem og tilbage af forældrene en aften, for at tage ind til festivallen og stille teltlejr op.

Vi har selvfølgelig de lovpligtige forsikringer, herunder en ansvarsforsikring. F.eks. hvis en elev falder pga. manglende snerydning.

Vores forsikring dækker også eleverne i alle aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Fx når outdoor klatrer og rapeller, når vi står på ski i Norge osv.

Vedr. medarbejderes transport af elever i egne biler:
Ifølge færdselslovens § 105 skal alle biler være omfattet af en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ting- og personskade i forbindelse med færdselsuheld. Den tilskadekomne vil altid få den erstatning, denne har krav på. I henhold til færdselsloven har føreren af bilen pligt til at påse, at børn under 15 år anvender sikkerhedssele.

Eleven bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som vi ikke kan gøres ansvarlige for. F.eks. hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand. Denne skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Vi anbefaler derfor, at I har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring.

Ved indbrud på elevværelserne er det familiens forsikring af løsøre, som dækker, da elevernes værelser i forsikringsselskabernes øjne er ”privat område”.

Eleverne skal erstatte de ødelæggelser af skolens bygninger og inventar, de måtte forårsage. Dette er normalt omfattet af en almindelig ansvarsforsikring, men man skal være opmærksom på, at ansvarsforsikringen ofte ikke dækker regulært hærværk.