Derfor skal du vælge landbrug

Landbrugslinjen på Bråskovgård Efterskole driver Danmarks største økologiske efterskolelandbrug. Vi har egne marker, stalde, skov, teorilokale og værksted, og vi brænder for at drive et økologisk, bæredygtigt landbrug, hvor du kan fordybe dig i alle de facetter, landmandslivet indebærer. Samtidigt bliver du en væsentlig del af et efterskoleliv, hvor Landbrugslinjen bl.a. forsyner vores køkken med råvarer af høj kvalitet.

På Landbrugslinjen vil du stifte bekendtskab med store dele af de elementer der ligger i grundforløb 1 og 2 på landets landbrugsskoler.

Det betyder, at du skal arbejde med:

  • Planlægningen af driften, f.eks. planer for sædskifte.
  • Jordbundsforholdenes betydning for afgrøderne, f.eks. kvælstofkredsløbet og jordens mikrobiologi.
  • Håndtering og pasning af skolens dyr (limousinekøer, grise og fjerkræ).
  • Etablering og pasning af skolens ca 1,5 hektar grøntsagshave.
  • Værkstedslære, f.eks §17 sikkerhedskursus og Bråskovgårds interne svejsecertifikat.
  • Pasning af gårdens omdriftsarealer. Vi har ca. 70 hektar, hvoraf ca. 46 hektar dyrkes.
  • Samarbejde med de andre linjer, f.eks. jagt omkring vildtagre.

Det handler om en forståelse for landbruget og dets rolle i samfundet. Hvis du ønsker en fremtid, som landmand eller et andet landbrugsrelateret erhverv, er Landbrugslinjen lige dig. Det er afgørende, at du er hårdtarbejdende og ansvarsbevidst, at du også er interesseret i den teoretiske del af undervisningen – og at du forstår, at det ikke kun handler om traktoren 😉

De syv timer, som Landbrug udgør i skemaet, er fordelt med 2 timers værkstedsfag, 3-4 timers praktik på gården og 1-2 timers teori. Hertil kommer diverse ekskursioner. Der er fodervagt to til tre uger i løbet af skoleåret, fodringen foregår i pauser og fritid. Det er nødvendigt, at du som kommende elev forstår, at efterskolen er hele pakken, alle skolefagene, særlige arrangementer og dit linjefag. Hele efterskoleånden bygger på, at du deltager med åbent sind i alle skolens aktiviteter.

På grund af de ekstra omkostninger der er ifht. landbrugets redskaber og maskiner, er der et tillæg deltagelsen på Landbrug. Se mere herom HER

På Landbrug er følgende af FN’s verdensmål i spil. Tryk på ikonet for at læse mere.

 

landbrugs efterskole

Du får

Landets bedste forberedelse til ungdomsuddannelserne på f.eks. Bygholm Landbrugsskole. Alle elever på landbrugslinjen tager §17 sikkerhedskursus, som er et must for en landmand.

Skolen har et samarbejde med en lokal kørerlærer, og er der elever nok, der byder ind på det, opretter vi et hold, hvor der kan tages traktorkørekort mod egenbetaling.

Du bliver desuden en væsentlig del af skolens ”fra jord til bord” koncept og er godt på vej imod det ”grønne bevis”.

OBS

Eleverne på Landbrugslinjen påtager sig et stort ansvar ifht at passe dyrene og i særdeleshed ifht at passe på hinanden og resten af flokken på skolen, når de kører i skolens maskiner.  I sidste ende er ansvaret dog vores! Derfor optager vi ikke Landbrugslinje elever med diagnoser, der udmønter sig i opmærksomhedsforstyrrelser, manglende konsekvenstænkning og manglende impulskontrol. Da flere diagnoser, fx ADHD kan præsentere sig meget forskelligt, og vi ikke har kompetencen til at vurdere, skal vi derfor have en læges ord for (på skrift) at elevens diagnose ikke udmønter sig som beskrevet.

landbrugsefterskole i traktor
studerende på efterskole med landbrug
efterskole med landbrug
landbrugslinjen på efterskole

Mød dine undervisere

Dine undervisere på landbrugslinjen har selv drevet landbrug og har en moderne tilgang til det at drive et økologisk landbrug.

landbrugslærer Ib
Ib Borup Pedersen
Lærer og driftsleder - Landbrugslinjen
landbrugslærer Andy
Andy Roy Ditlevsen
Lærer - Landbrugslinjen og NLP Master

Landbrug er et springbræt til