Derfor skal du vælge landbrug

Landbrug på Bråskovgård Efterskole driver Danmarks største økologiske efterskolelandbrug. Vi har egne marker, stalde, skov, teorilokale og værksted, og vi brænder for at drive et økologisk, bæredygtigt landbrug, hvor du kan fordybe dig i alle de facetter, landmandslivet indebærer. Samtidigt bliver du en væsentlig del af et efterskoleliv, hvor Landbrug bl.a. forsyner vores køkken med råvarer af høj kvalitet.

På landbrug vil vi klæde dig på til at tage grundforløb 1 på en landbrugsskole.

Det betyder, at du skal arbejde med:

  • Planlægningen af driften, f.eks. planer for sædskifte.
  • Jordbundsforholdenes betydning for afgrøderne, f.eks. kvælstofkredsløbet og jordens mikrobiologi.
  • Håndtering og pasning af skolens dyr (limousinekøer, texelfår, grise og fjerkræ).
  • Etablering og pasning af skolens ca 1,5 hektar grøntsagshave.
  • Værkstedslære, f.eks §17 sikkerhedskursus og Bråskovgårds interne svejsecertifikat.
  • Pasning af gårdens omdriftsarealer. Vi har ca. 70 hektar, hvoraf ca. 46 hektar dyrkes.
  • Samarbejde med de andre linjer, f.eks. jagt omkring vildtagre.

Det handler om en forståelse for landbruget og dets rolle i samfundet. Hvis du ønsker en fremtid, som landmand eller et andet landbrugsrelateret erhverv, er landbrug lige dig. Det er afgørende, at du er hårdtarbejdende og ansvarsbevidst, at du også er interesseret i den teoretiske del af undervisningen – og at du forstår, at det ikke kun handler om traktoren.

De syv timer, som Landbrug udgør i skemaet, er ligeligt fordelt med to timers værkstedsfag, to timers praktik på gården og to timers teori/ekskursioner. Der er fodervagt to til tre uger i løbet af skoleåret, fodringen foregår i pauser og fritid. Det er nødvendigt, at du som kommende elev forstår, at efterskolen er hele pakken, alle skolefagene, særlige arrangementer og dit linjefag. Hele efterskoleånden bygger på, at du deltager med åbent sind i alle skolens aktiviteter.

På grund af de ekstra omkostninger der er ifht. landbrugets redskaber og maskiner, er der et tillæg på kr. 150,00 pr. uge for elever på Landbrug.

Elever med visse diagnoser (fx ADHD) optages ikke på landbrugslinjen. Dette skyldes, at vi naturligvis skal påtage os ansvaret, ikke alene for eleverne på landbrugslinjen, men også for de elever, der bevæger sig rundt i samme område, hvor landbrugets store maskiner kører. Vi er ikke istand til at vurdere, hvorvidt en elevs diagnose konkret udgør en risiko, og kan heller ikke forsvare at tage det ansvar.

På Landbrug er følgende af FN’s verdensmål i spil. Tryk på ikonet for at læse mere.

 

Du får

§17 sikkerhedskursus, mulighed for at tage traktorkørekort på efterskolen for egen regning og et ualmindelig godt springbræt til f.eks. Bygholm Landbrugsskole.

Du bliver desuden en væsentlig del af skolens ”fra jord til bord” koncept og er godt på vej imod det ”grønne bevis”.

Mød dine undervisere

Dine undervisere på landbrugslinjen har selv drevet landbrug og har en moderne tilgang til det at drive et økologisk landbrug.

Ib Borup Pedersen
Lærer og driftsleder - Landbrugslinjen
Andy Roy Ditlevsen
Lærer - Landbrugslinjen og NLP Master Practitioner

Landbrug er et springbræt til