Jagt og Landbrug har et tæt samarbejde, der rammer direkte ind i ovenstående. Eleverne undervises i netop bæredygtig forvaltning af skolens jord, herunder også skolens skovarealer. Vi har fokus på vildtagre og på, hvordan skovens træer og buske understøtter faunaen. Jagttegnsundervisningen og i det hele taget undervisningen på jagt ligger helt i tråd med målene omkring beskyttelsen af biodiversiteten.