Som skole kan vi af gode grunde ikke integrere tiltag på nationalt plan. Men vi kan vise vejen! På Landbrug arbejdes der på, at vores økologiske landbrugsjord i højere grad skal optage kulstof fra luften. Dvs at vi, med udgangspunkt i tankerne bag https://www.soilfoodweb.com/ eksperimenterer med jordens mikrobiologi og dets evne til at binde kulstof i jorden. Meget tyder på, at vi er på rette vej, og dermed har et muligt svar på i hvert fald en del af COproblematikken.

Vi køber certificeret miljøvenlig strøm – se certifikat