Hovedbygning i herregårdsstil

Bråskovgård var oprindeligt en fæstegård under Boller Gods. I 1907 overtog staten gården og opførte hovedbygningen i “engelsk herregårdsstil” med to små sidefløje. På én og samme tid pompøs og praktisk. Fornemmelsen af herregård mærkes stadig i dag, når man ser sig om på gårdspladsen. Opdragelsesanstalten/ungdomsfængslet under navnet Statsungehjemmet Bråskovgård blev nedlagt i 1980, hvor en gruppe lokale købte ejendommen. De næste par år husede bygningerne vietnamesiske bådflygtninge, og i 1983 oprettedes den selvejende institution Bråskovgård Efterskole.

1907-1983

Da justitsminister P. A. Alberti i starten af 1900-tallet var på tur i England, vendte han hjem med en god idé, som fik vidtrækkende konsekvenser for det lille samfund i Bjerre Herred. Idéen gik ud på at etablere en række opdragelsesanstalter for unge kriminelle, for det var tanken, at man kunne “afkriminalisere” de unge.
Til formålet købtes bl.a. Bråskovgård, der tidligere var en fæstegård under Boller Gods, men som i perioden 1855 til 1907 var i familien Staalesens eje. De gamle bygninger blev revet ned, nye blev bygget, og i de næste mange årtier dannede de rammen om et lille samfund i samfundet. Podcasten Mørkeland har et glimrende afsnit om Statsungehjemmet Bråskovgård.

1981-1983 BÅDFLYGTNINGE

Omkring 1980 ønskede staten at afhænde stedet, og det blev solgt til den selvejende institution “Den sociale landsby Bråskovgård”. I årene 81 til 83 udlejedes bygningerne til vietnamesiske bådflygtninge, hvorefter efterskolen blev etableret.

2007 “GÅRDENE”

Etableringen af tre nye elevfløje gav mulighed for kønsblandede fløje og repræsenterede en tiltrængt opdatering af boområderne.

2012-2013 RIDEHAL OG FYSIKLOKALE

Arresten (også kendt som “Højskolen”) rives delvist ned, knuses og bruges som bund til den nye ridehal, der stod færdig først i maj 2013.
Et nyt fysiklokale, hvor elever har været med i idéfasen, blev færdigt marts 2013.

2013-2014 Frejas Sal

Bisgård og Kvif får nyt tag i røde vingetegl.
Et nyt trappeforløb ned til spisesalen fra hovedtrappen.
Nye bade og toiletter på de to elevgange “Park” og “Nord”. Samlingssalen ombygges til et moderne musik-, foredrags- og samlingslokale.

2015-2017 Brand og nye muligheder

Grundlovsdag 2015 nedbrændte resterne af Højskolen. Den meget smukke bygning stod heldigvis tom og ingen kom til skade. Brandens årsag er stadig ukendt. Efter lange forhandlinger med kommunen og Glud Museum blev det muligt for skolen at bruge forsikringspengene på ombygninger i de resterende bygninger. Det resulterede i nye lokaler til jagtlinjen, nye klasselokaler, en udendørs ridebane og 3 vinter luftefolde til Hestelinjen.