Du er godt på vej til at se karaktergennemsnit mv. 🙂

 

Men først er der noget, du skal vide!

Ministeriet sammenligner vores karaktergennemsnit med det, de kalder ”det forventede karaktergennemsnit”

Det forventede karaktergennemsnit er et udregnet karaktergennemsnit, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund tages i betragtning. Dvs at man via forskellige udregninger korrigerer tallet med udgangspunkt i særligt udvalgte forhold i elevernes baggrund.

Undervisningsministeriet påpeger, at udregningerne ikke medtager det fulde billede, og for Bråskovgård betyder det, at der ikke er taget hensyn til nedenstående:

Ordblindhed

Det er meget normalt, at der starter 12-14 ordblinde elever på Bråskovgård, og når skoleåret slutter, har vi testet yderligere 12-14 elever ordblinde. Det er altså elever, hvis udfordring ikke er blevet opdaget i deres tidligere skole.

Vi er stolte af, at vores faglige net er så finmasket, at vi fanger de ordblinde, så de kan få den hjælp, de skal bruge for at komme godt videre i uddannelsessystemet. Men det påvirker selvfølgelig karaktergennemsnittet, og ordblindhed er ikke med i det korrigerede gennemsnit.

Niveaudeling

Vi har ikke specialundervisning, men vores niveaudeling gør, at vi på det laveste niveau rummer elever, der er lige på grænsen.

Vi er også stolte af at levere en undervisning, der rammer den enkelte elev, uanset niveau. Vi har alle niveauer på skolen og kan sagtens udfordre alle. Men elevfordelingen matcher ikke landsgennemsnittet, og det påvirker selvfølgelig karaktergennemsnittet, og det er ikke regnet med i det korrigerede gennemsnit.

Skoletræthed

Et år på efterskole er mange gange en vej til at genfinde glæden ved læring.

Det lykkedes vi rigtig godt med, og vi sender mange elever videre i uddannelsessystemet, der hos os har genfundet motivationen, men… Det påvirker selvfølgelig karaktergennemsnittet, og det er ikke regnet med i det korrigerede gennemsnit.

Den brede efterskole

Ud over de helt almindelige elever optager vi også en gruppe af elever med høretab og andre fysiske/psykiske udfordringer.

Det er en væsentlig del af vores profil, som handler om bredde og mangfoldighed. Men det påvirker ofte karaktergennemsnittet og er ikke regnet med i det korrigerede gennemsnit.

Familiære forhold

Vi er en rummelig efterskole og har derfor også ofte et antal elever, der har oplevelser med i rygsækken, som de stadig bearbejder.

Vi stiller både kontaktlærer og et trivselsteam til rådighed. Vi lykkedes super godt med vores arbejde med den enkelte elevs trivsel, og vi prioriterer det, fordi mistrivsel påvirker fagligheden. Det påvirker derfor også karaktergennemsnittet, men det er ikke regnet med i det korrigerede gennemsnit.

Uddannelsesparathed

Der sker meget i et ungt menneskes udvikling i 9. og 10. klasse, især på efterskole. Modenheden og uddannelsesparatheden vokser voldsomt.

Vi har kun eleverne et år, og forældrene kan fortælle meget positivt om deres barns udvikling. Personlig udvikling, som modenhed, selvtillid og selvværd er svær at måle. Det forhold bliver heller ikke medregnet i det korrigerede gennemsnit.

Vi står ved vores resultater og accepterer, at disse holdes op imod et udregnet forventet karaktergennemsnit. Det er bare ikke alt, der har værdi, der kan måles.

Du kan læse om baggrunden for undervisningsministeriets udregninger omkring det korrigerede gennemsnit her:

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf19/191025-metodenotat-bag-om-de-sociookonomiske-referencer-for-grundskolekarakterer.pdf?la=da

Du kan se karaktergennemsnit mv. her:

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/619305.aspx/